ร้านออนไลน์สำหรับลูกค้าที่มีธุรกิจ

คำถามที่ถามบ่อย

อุปกรนณ์ป้องกันสำหัรบเครื่องกลึง

มีกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รักษาปลอดภัยของเครื่องจักร

สามารถดูกฎระเบียบเกี่ยวกับ "อุปกรณ์รักษาปลอดภัยของเครื่องจักร" ได้ในระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานหรือระเบียบ BetrSichV ของประเทศเยอรมนี (สำหรับประเทศออสเตรีย โปรดดูระเบียบว่าด้วยวัสดุที่ใช้ในการทำงานหรือระเบียบ AM-VO) นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและระเบียบด้านการป้องกันอุบัติเหตุอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ข้อกำหนดที่ 1 ของ DGUV (หน่วยงานด้านประกันอุบัติเหตุจากการทำงานของประเทศเยอรมนี)

 

ตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ ผู้ว่าจ้างทุกรายมีหน้าที่ตรวจหาความเสี่ยงที่มีต่อพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงาน และต้องดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน) นอกจากนี้ จะต้องตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการป้องกันและปรับหากจำเป็น ต้องบันทึกกระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลลัพธ์ไว้อย่างเหมาะสม

 

ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมเมื่อใด

ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม เมื่อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงว่าอาจมีอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรหรือบุคคลอื่น ๆ ให้ใช้งานเครื่องจักรและระบบได้อีกครั้งต่อเมื่อได้แก้ไขจุดที่ตรวจพบความเสี่ยงแล้ว

 

สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายหรือไม่

สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมที่เครื่องมือกลส่วนใหญ่ได้โดยใช้ความพยายามเล็กน้อย โดยปกติแล้วจำเป็นต้องทำการเจาะเพียงเล็กน้อยและมีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไม่กี่จุดเท่านั้น

 

จะมีคู่มือการประกอบในรูปแบบไฟล์ pdf หรือวิดีโอ ให้สำหรับอุปกรณ์ป้องกันของเรา นอกจากนี้ MOWOTAS ยังมีบริการให้คำปรึกษาและบริการประกอบอุปกรณ์ที่ครอบคลุมอีกด้วย

 

อุปกรณ์ป้องกันต้องได้รับการตรวจสอบหลังการติดตั้งหรือไม่

หน้าที่ในการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการทำงานก่อนการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกและหลังการปรับเปลี่ยน ถูกกำหนดไว้ในวรรคที่ 4, 14 และ 15 ของระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน (ระเบียบ BetrSichV) ของประเทศเยอรมนี ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการป้องกันก่อนที่จะใช้วัสดุสำหรับการทำงานเป็นครั้งแรก โดยต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

โดยจะมีการตรวจสอบว่า

-       ดำเนินการประกอบ / ติดตั้ง อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่

-       วัสดุสำหรับการทำงานใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

-       มีความเสียหายหรือไม่

-       มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเหมาะสมและใช้งานได้หรือไม่

 

จะต้องบันทึกผลการตรวจสอบแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐาน

 

 

อุปกรณ์ป้องกันของ MOWOTAS ตรงตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรของยุโรป เลขที่ EN 2006/42/EC หรือไม่

อุปกรณ์ป้องกันของ MOWOTAS ตรงตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ตามมาตรฐาน C สำหรับเครื่องกลึง DIN EN ISO 23125:2015-04 และระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน (ระเบียบ BetrSichV) ของประเทศเยอรมนีหรือไม่ คำประกาศความสอดคล้อง CE ตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรของยุโรป เลขที่ EN 2006/42/EC จะแนบมาให้พร้อมกับอุปกรณ์

 

สามารถคำนวณขนาดของอุปกรณ์ป้องกันหัวจับเครื่องกลึงได้อย่างไร

อุปกรณ์ป้องกันหัวจับเครื่องกลึงมีให้เลือกหลายขนาดและหลายรุ่น ในการคำนวณขนาดที่เหมาะสมที่สุด ไม่ควรพิจารณาแค่เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวจับเครื่องกลึงเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงความยาวของฟันจับชิ้นงานที่อาจยื่นออกมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เรายังแนะนำให้มีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย 100 มม. เป็นอย่างน้อย

 

ตัวอย่างการคำนวณสำหรับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันหัวจับเครื่องกลึงที่เหมาะสม: เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุน 250 มม. บวกความยาวของฟันจับชิ้นงานที่ยื่นออกมา 50 มม. (นำขนาดนี้คูณกับ 2: ด้านซ้าย/ขวา) บวกระยะห่างเพื่อความปลอดภัย 100 มม. = 450 มม. = TF450

 

ไมโครสวิตช์เพื่อความปลอดภัยมีการทำงานอย่างไร

ไมโครสวิตช์เพื่อความปลอดภัยจะช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักรมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยจะป้องกันไม่ให้มีการเปิดเกราะป้องกันในขณะที่หัวจับทำงานอยู่

 

เมื่อฝาปิดนิรภัยที่ล็อกอยู่เกิดการเคลื่อนไหว ไมโครสวิตช์จะเปิดและจะส่งสัญญาณหยุดไปยังระบบควบคุมเครื่องจักร ดังนั้นเครื่องจักรจึงไม่ทำงานในขณะที่เกราะป้องกันเปิดอยู่

 

แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

แผ่นโพลีคาร์บอเนตถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักรบ่อย ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดหน่วงที่สูงกว่าวัสดุโปร่งแสงชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นและสามารถถูกทำลายได้โดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น แสงยูวี อิมัลชันสำหรับการหล่อลื่น หรือสารทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

 

ดังนั้นจึงควรตรวจสอบแผ่นโพลีคาร์บอเนตอย่างสม่ำเสมอว่ามีรอยขีดข่วน รอยแตก หรือรอยเประหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หากใช้งานอย่างถูกต้อง แผ่นโพลีคาร์บอเนตจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี และควรเปลี่ยนหลังจากนั้น

 

MOWOTAS ทำการผลิตแบบพิเศษหรือไม่

นอกจากอุปกรณ์ป้องกันแบบมาตรฐานแล้ว MOWOTAS ยังมีเครื่องมือกลที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นพิเศษให้เลือกอีกด้วย ซึ่งจะมีโครงสร้าง ความยาว และความสูง หรือสี ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

เราได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษอย่างสำเร็จมาแล้วมากมาย และยินดีพัฒนาโซลูชันที่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับคุณ

 

โปรดติดต่อเรา:

 

ทางอีเมลที่: info@mowotas.com

ทางโทรศัพท์ที่: +49 8191 9151 19-50

 

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนต

โพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติกทนความร้อน ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง ความแข็งตึง ความแข็งแกร่งต่อการกระแทก และความแข็งสูง เป็นวัสดุที่ทนต่อของเหลวต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฮโครคาร์บอน หรือตัวออกซิไดซ์ ทั้งยังทนต่อน้ำมันและไขมันต่าง ๆ

 

แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีคุณสมบัติในการยึดหน่วงที่สูงกว่าวัสดุโปร่งแสงชนิดอื่น ๆ เช่น กระจก และจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่เครื่องจักรมากกว่า

 

สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกับเครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องกลึง และเครื่องเจียระไน ได้ทุกแบบหรือไม่

แทบไม่มีเครื่องมือกลชนิดใดที่ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันได้ หากไม่สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบมาตรฐานของเราได้ เรายินดีผลิตอุปกรณ์ขึ้นเป็นพิเศษให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 

การประเมินความเสี่ยงคืออะไร

การประเมินความเสี่ยงใช้เพื่อตรวจหาความเสี่ยงที่มีต่อพนักงานล่วงหน้าในขณะที่ปฏิบัติงาน และทำการแก้ไขหากสามารถทำได้

 

ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน (ระเบียบ BetrSichV) ของประเทศเยอรมนี ผู้ว่าจ้างทุกคนมีหน้าที่ทำการประเมินความเสี่ยง เราจะไม่ระบุรายละเอียดในการนำไปปฏิบัติในที่นี้แต่จะกำหนดไว้ในหลักการเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาพของสถานประกอบการ และควรพิจารณาขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่คาดการณ์ได้ในสถานประกอบการ โดยแหล่งที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้แก่ ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงาน เวลาการทำงาน หรือคุณสมบัติของพนักงาน

 

การประเมินความเสี่ยงจึงไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำครั้งเดียว แต่ควรตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับให้ทันสมัยหากจำเป็น โดยได้กำหนดให้ทำการประเมินความเสี่ยงเมื่อจัดสถานที่ปฏิบัติงานขึ้นใหม่ หรือเมื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีหน้าที่บันทึกการประเมินความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแล้วสำหรับงานและสถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และต้องให้พนักงานรวมทั้งตัวแทนของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระยะ

 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมีผลต่อการประเมินความเสี่ยงอย่างไร

ผู้ว่าจ้างจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการใช้วัสดุสำหรับการทำงาน (การประเมินความเสี่ยง) และต้องดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นและเหมาะสม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดจากวัสดุสำหรับการทำงาน สิ่งของที่ใช้ในการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

หากการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมีส่วนช่วยในการแก้ไขแหล่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จะถือว่าผู้ว่าจ้างบรรลุหน้าที่ในการแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยง และจึงสามารถใช้งานวัสดุสำหรับการทำงานเป็นครั้งแรกได้หากจำเป็น