ร้านออนไลน์สำหรับลูกค้าที่มีธุรกิจ

IE3-Motor 15kW Y-D 230V/50Hz - SCC Air Compressors 03000140

  • 1082063
€2,862.86*

Prices plus VAT plus shipping costs

Partly in stock

IE3-Motor 15kW Y-D 230V/50Hz - SCC Air Compressors 03000140 - original spare parts and...more
Product information IE3-Motor 15kW Y-D 230V/50Hz - SCC Air Compressors 03000140
IE3-Motor 15kW Y-D 230V/50Hz - SCC Air Compressors 03000140 - original spare parts and accessories for SCC compressors.
Viewed

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบรรจุหีบห่อ และค่าส่ง